Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Psychoterapia indywidualna, grupowa i terapia uzależnień

Do gabinetu zapraszam osoby, które:
  • doświadczają w swoim życiu kryzysu,
  • cierpią z powodu objawów nerwicy i depresji, chorób psychosomatycznych
  • zmagają się z lękiem,
  • mają trudności w ułożeniu swoich relacji z innymi ludźmi,
  • w destrukcyjny dla siebie sposób używają alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
  • zmagają się z silnym stresem, odczuwają trudny do określenia brak satysfakcji z życia,
  • chcą lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia.

Monika Górska
psychoterapeuta integratywny, terapeuta uzależnień

Posiadam Dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukcji Społecznej Stowarzyszenia INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego i Podyplomowego Szkolenia w dziedzinie Uzależnienia od Narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień oraz biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Główne obszary pracy

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Czy potrzebujesz pomocy w pokonywaniu życiowych wyzwań?

Jestem tu, aby pomóc! Zrób pierwszy krok w kierunku poprawy swojego życia, kontaktując się ze mną już dziś.