Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Psychoterapia grupowa

Często problemy psychologiczne mają źródło w relacjach, grupa terapeutyczna stwarza okazję i miejsce do odtworzenia, tego co głęboko schowane w nieświadomości jednostki. Poddanie refleksji wzorców kontaktowania się z innymi i sposobów tworzenia relacji, uświadamiają nieadaptacyjne zachowania. Negatywne reakcje grupy, są okazją do poznania i zmiany destrukcyjnych wzorców zachowań uczestnika. Poprzez doświadczenie poczucia bezpieczeństwa, zaufania w […]

Terapia uzależnień

Przykłady uzależnień – patologiczny hazard, kompulsywne objadanie się, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od seksu, pornografii, miłości, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, uzależnienie od komputera, gier, telefonu. Droga do uzależnienia się od substancji psychoaktywnych czy zachowań behawioralnych, w celu uzyskania przyjemnych stanów emocjonalnych jak euforia i ulga początkowo jest niezauważalna daje iluzję ciepła, bliskości, radości, czasami wspólnoty. Z […]

Psychoterapia indywidualna dorosłych

psychoterapeuta zielona góra

Psychoterapia jest procesem otwierania się na siebie i innych, zatrzymania i zaglądania głebiej w swoje myśli, emocje, przekonania, schematy zachowania i nieświadomość. Kiedy człowiek ma szeroką perspektywę widzenia spraw, może świadomie wybierać i kierować sobą, może zaprzestać powtarzania destrukcyjnych zachowań, kierując się w stronę dobrego, zdrowego życia. Czasami spotkanie się ze sobą i terapeutą wymaga […]

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska