Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (Polityka prywatności) dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez

Gabinet Psychoterapii  i Rozwoju Monika Górska  ul. Chopina 21A, Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, pok. 19, Zielona Góra 65-001

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska z siedzibą przy ul. Chopina 21A, Regionalny Związek  Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, pok. 19, Zielona Góra 65-032, tel.: 605533885. monika_gorska@interia.pl
  2. Celem zbierania przez nas danych (w tym danych szczególnych tzw. wrażliwych) jest świadczenie usług psychoterapeutycznych, superwizyjnych lub przetwarzanie dla celów księgowych – zgodnie z art. 6 p. 1, lit. a-c oraz art. 9 p. 2, lit. a, c, j Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  1. W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. świadczenia usług psychoterapeutycznych, psychologicznych lub edukacyjnych. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy (realizowanie w/w usług) nie będzie możliwe lub będzie znacznie ograniczone.
  3. W przypadku żądania imiennych faktur lub rachunków dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazane i przetwarzane przeze mnie tzn Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska. Udostępnieniu podlegać będą dane zwykłe (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP lub PESEL, adres) oraz rodzaj i ilość otrzymanych usług. Poza tym, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska