Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Psychoterapia

„Uważam, że dla każdego pacjenta należy konstruować inny rodzaj terapii, ponieważ każdy z nas ma unikalną historię”

Moja oferta

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia jest procesem otwierania się na siebie i innych, zatrzymania i zaglądania głebiej w swoje myśli, emocje, przekonania, schematy zachowania i nieświadomość. Kiedy człowiek ma szeroką perspektywę widzenia spraw, może świadomie wybierać i kierować sobą, może zaprzestać powtarzania destrukcyjnych zachowań, kierując się w stronę dobrego, zdrowego życia.

Psychoterapia grupowa

Często problemy psychologiczne mają źródło w relacjach, grupa terapeutyczna stwarza okazję i miejsce do odtworzenia, tego co głęboko schowane w nieświadomości jednostki. Poddanie refleksji wzorców kontaktowania się z innymi i sposobów tworzenia relacji, uświadamiają nieadaptacyjne zachowania. Negatywne reakcje grupy, są okazją do poznania i zmiany destrukcyjnych wzorców zachowań uczestnika.

Terapia uzależnień:

Przykłady uzależnień – patologiczny hazard, kompulsywne objadanie się, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od seksu, pornografii, miłości, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, uzależnienie od komputera, gier, telefonu.

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska