Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Psychoterapia grupowa

Często problemy psychologiczne mają źródło w relacjach, grupa terapeutyczna stwarza okazję i miejsce do odtworzenia, tego co głęboko schowane w nieświadomości jednostki. Poddanie refleksji wzorców kontaktowania się z innymi i sposobów tworzenia relacji, uświadamiają nieadaptacyjne zachowania. Negatywne reakcje grupy, są okazją do poznania i zmiany destrukcyjnych wzorców zachowań uczestnika.

Poprzez doświadczenie poczucia bezpieczeństwa, zaufania w grupie, członkowie grupy mogą dzielić się swoimi przeżyciami, uczuciami, zauważając, że nie są odosobnieni w swoim cierpieniu i trudnościach. Grupa pozwala doświadczyć zrozumienia, akceptacji, troski, poprzez mówienie o tym co wstydliwe, schowane i przemilczane.

Grupa pozwala zobaczyć swoje problemy z różnych perspektyw i dzięki temu pozwala wybierać jak najlepsze rozwiązania. Grupa rozwija umiejętności interpersonalne min. poprzez wyrażanie trudnych uczuć w konstruktywny sposób, aktywne i uważne słuchanie, rozwiązywanie w bezpiecznej atmosferze konfliktów, tworzenie dobrej atmosfery i pracy zespołowej oraz analizie sytuacji i zastosowanie adekwatnej strategii postępowania.

Nabyte umiejętności interpersonalne uczestnika grupy, bezpośrednio wpływają na jego obszary życia rodzinnego, pracowniczego, związkowego, przyjacielskiego, koleżeńskiego.

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju
Monika Górska